انقلاب اسلامی چه بود؟

سال 1357 یعنی 23 سال قبل وقتی که بسیاری از جوانان امروز نبودند، حادثه ای بزرگ در ایران اتفاق افتاد، حادثه ای که به «انفجار نور» شهرت یافت و قلب های مرده را دوباره زندگی بخشید. فضای زندگی اجتماعی صفایی دیگر گرفت، باران رحمت الهی گرد و غبارهای ظلم و جهل و فقر و یاس را زدود. انقلابی بزرگ و بنیادین و همه جانبه در ایران اسلامی پیروز شد و بزرگترین حادثه قرن به رهبری مردی از تبار پیامبران تحقق یافت. خورشید انقلاب اسلامی درخشیدن گرفت و سردی و سیاهی و ستم از دیار مسلمانان رخت بربست.

همه جا امید بود و تلاش، آزادی بود و استقلال، آوای الله، الله، بود و خمینی ای امام. هنوز شیرینی شعارهای استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، در اعماق روح فرزندان انقلاب اسلامی وجود دارد.

نسل امروز به شناخت «انقلاب اسلامی » نیازی بیشتر و دقیق تر دارد و در همین راستا، لازم است مبلغان گرامی خود با ابعاد انقلاب اسلامی بهتر آشنا شوند تا نسل نو را با فرهنگ انقلاب آشنا کنند.

پرسش هایی که مبلغان گرامی و همه معلمان و مربیان دلسوز در این رابطه باید پاسخ دقیق و درست آن را جست وجو کنند و به نسل امروز بیاموزند، فراوان است.

پرسش های انقلاب:

در این نوشتار به بخشی از مهمترین پرسش ها اشاره می شود:

1 - آرمان های انقلاب اسلامی چه بود؟ انقلاب در جست وجوی چه تحولی شکل گرفت و به نفی کدام واقعیت های حاکم بر زندگی مسلمانان می اندیشید؟ بایدها و نبایدهای مورد انتظارش چه بود؟

2 - رمز پیروزی انقلاب اسلامی چه بود؟ اسلام، رهبری و مردم هر کدام چه نقشی ایفا کردند؟

3 - انقلاب اسلامی در چه ابعادی زندگی مسلمانان ایران و جهان و بشریت را دگرگون ساخت؟ چگونه جهان بینی ها دگرگون شد، معیارها تغییر کرد، آرمان ها عوض شد و عادت ها تحول یافت؟

4 - چه نهادهایی از انقلاب اسلامی ریشه گرفت، چگونه تداوم یافت، و چگونه متوقف شد و یا ادغام گردید؟

5 - ثمرات و دستآوردهای انقلاب اسلامی چه بود؟

6 - مبانی فکری و فلسفی انقلاب اسلامی از نگاه بنیانگذار و چهره های برجسته آن چه بود؟

7 - راز دشمنی استکبار و صهیونیسم با انقلاب اسلامی چیست و دشمنان انقلاب در داخل و خارج چه کسانی هستند؟

8 - زمینه ها و علل و عوامل اجتماعی پیدایش و گسترش انقلاب چگونه فراهم آمد؟

9 - مهمترین ویژگی های انقلاب اسلامی چه بود؟ انگیزه الهی و معنوی؟ رهبری الهی و مرجعیت دینی؟ همکاری حوزه و دانشگاه؟ فرهنگ ریشه دار تشیع در ایران اسلامی؟ صبر و ایثار مردم؟

10 - موانع بزرگ در مسیر پیروزی انقلاب اسلامی چه بود و چگونه برطرف گردید؟

11 - نقش امدادهای غیبی در پیروزی انقلاب اسلامی چه بود؟

12 - مهمترین طرح ها و توطئه های دشمنان برای مقابله با انقلاب اسلامی در طول 23 سال چه بود؟

13 - هم اکنون چه عواملی انقلاب اسلامی را تهدید می کند؟

14 - رابطه دین و دولت در عصر انقلاب اسلامی چه تحولی یافت؟

15 - شعارهای اصلی انقلاب اسلامی چه بود؟ چه میزان تحقق یافت؟ و با چه مشکلاتی مواجه گردید؟

16 - دشمنان برای محدودسازی انقلاب اسلامی و جلوگیری از صدور آن چه نقشه هایی اجرا کردند؟

17 - تهاجم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی چگونه آغاز شد؟

18 - نقش جنگ تحمیلی در مهار و کنترل انقلاب اسلامی چه بود؟

19 - انقلاب اسلامی در رابطه با اهداف اولیه چه روندی را طی می کند؟ عقبگرد، ایستایی و یا پیشرفت؟

20 - امروز وظایف ملت و دولت، حوزه و دانشگاه و قوای سه گانه کشور نسبت به «انقلاب اسلامی » چیست؟

× × ×

انقلاب اسلامی، جهادی همه جانبه برای حاکمیت جهان بینی، معیارها، روش ها و قوانین و اخلاق اسلامی بر زندگی مسلمانان و کوششی برای بازگشت به فطرت اصیل انسانی و آزادی بشریت از سلطه زر و زور و تزویر بود. استقلال از تصمیم گیری های خارجی و آزادی از استبداد داخلی، شرط تحقق حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی شناخته می شد.

ایجاد جهاد سازندگی، تشکیل ارتش بیست میلیونی، گسترش دانشگاه ها و جهاد دانشگاهی، تاسیس امور تربیتی، تاسیس دادگاه های انقلاب اسلامی و بسیاری نهادهای فرهنگی و اجتماعی همه ساز و کارهای ایجاد شده برای دستیابی به اهداف والای استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی و دفاع از نظام برخاسته از انقلاب اسلامی بود.

نسل انقلاب آفرین در میادین قانون گذاری، دفاع نظامی، آموزش، تبلیغات، روابط خارجی و نظام دانشگاهی، گام هایی ارزشمند و بلند برداشت و از دستاوردهای انقلاب پاسداری کرد.

اصلاحات و تداوم انقلاب اسلامی

اما هم اکنون دوباره ویروس های فقر و فساد و تبعیض سلامت جامعه ما را تهدید می کند و اصلاحات را در بخش های گوناگون ضروری ساخته است. آفات و آسیب ها و خطراتی که امروز انقلاب اسلامی را از درون و بیرون مورد هجوم قرار داده فراوان است. در سالگرد آن حادثه عظیم به برخی انحراف ها اشاره می کنیم:

گسترش پدیده رشوه خواری، رشد روزافزون مدرک گرایی، سلطه استانداردهای خارجی، تبعیت نهادهای نظام از مصوبات نهادهای غیراسلامی، مظلومیت کشاورزان و تولیدگران واقعی و حمایت از دلالان و فانوس کشان سلطه خارجی و جهانگردی و میراث فرهنگی، ظهور پدیده هایی مشابه بلیت های بخت آزمایی، رشد روزافزون مصرف گرایی و تبلیغات مصرفی، مشغول کردن میلیون ها جوان به بهانه ورزش و غفلت آفرینی در برابر یورش صهیونیسم به قلب کشورهای اسلامی، گسترش تشریفات و تجمل در زندگی مسؤولان و واحدهای اداری، حضور نیروهای نظامی استکبار جهانی در بلاد اسلامی، وابستگی اقتصاد کشور در صنایع گوناگون بهداشتی، درمانی، غذایی و مسکن، کاهش غیرت دینی، تشویق و تجویز اندیشه تسامح و تساهل در برابر منکرات اجتماعی، بی تفاوتی برخی مسؤولان نسبت به مشکلات مردمی، گسترش رباخواری و گاه قماربازی، صرف بیت المال در منافع شخصی و جناحی و بازی های محلی و منطقه ای و جهانی، نفوذ نظام تبلیغاتی استکبار در لباس و زبان و فرهنگ و چشم و گوش فرزندان اسلام، تلاش برای تصویب قوانین ناهماهنگ با مبانی دینی و قانون اساسی، تضعیف شورای نگهبان و قوه قضائیه و حافظان حدود الهی.

این ها همه و همه بیماری ها و آفاتی است که اندیشه های انقلاب، سیاست های انقلاب اسلامی، معیارهای انقلاب، اقتصاد جامعه اسلامی و آرمان های بلند استقلال و آزادی و نظام جمهوری اسلامی را مورد هجوم قرار داده است.

پاسداری از انقلاب اسلامی امروز نیاز به اصلاحات فراوان و بنیادین دارد.

اصلاح سیستم برنامه و بودجه و نحوه دریافت مالیات و جلوگیری از حاتم بخشی ها و هزینه های غیرمشروع و تقید دولت به قانون خدا در هر گونه دریافت و پرداخت از بودجه عمومی، هماهنگ ساختن مواد و متون و استادان و معلمان و نظام آموزش و پرورش با مبانی دینی، اصلاح فعالیت های پژوهشی، نگارشی، مطبوعاتی، هنری، اطلاع رسانی براساس اصول آزادی و استقلال و حکومت قرآن و عترت علیهم السلام، برنامه ریزی جدی برای مبارزه با اعتیاد و فساد و بیکاری، کنترل دقیق تر روابط خارجی و دفاع از حقوق مسلمانان در کشورهای خارجی، سپردن مدیریت های اجرائی در تمام زمینه ها به کارشناسان متعهد به مبانی دینی و ارزش های انقلاب اسلامی، احیای فرهنگ مبارزه با منکرات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، گسترش روح زهد و ساده زیستی در همه مسؤولان سیاسی، نظامی، قضائی و فرهنگی کشور، تقویت پیوند و ارتباط ملت و دولتمردان و پاک سازی کرسی های مدیریت نظام اسلامی از وابستگان فرهنگ غربی و مرعوبان و مزدوران خارجی از جمله این اصلاحات است.

چگونه فرهنگ انقلاب اسلامی را به نسل امروز منتقل کنیم؟

1 - قرآن و نهج البلاغه کانون اصلی اندیشه های انقلاب اسلامی است، جوانان را با این دو کتاب زندگی بخش آشنا کنیم.

2 - اندیشه های امام خمینی قدس سره، ناب ترین برداشت و قرائت راستین از فرهنگ اهل بیت علیهم السلام است. کتاب ها، نوارها، پیام ها، و همه رهنمودهای امام را متناسب با فهم و نیاز نسل امروز منتشر کنیم.

3 - نمایشگاه های عکس و تصویر از ایثار و تلاش فرزندان انقلاب اسلامی را به هر مناسبت برپا کنیم.

4 - فیلم های آموزنده و واقعی از زندگی امام خمینی قدس سره و یاران فداکار ایشان بسازیم و سیمای راستین انقلاب اسلامی و دشمنان آن را به نسل جدید نشان دهیم.

5 - زندگینامه شهیدان و جانبازان و ایثارگران را بدان گونه که بود در دیدرس فرزندان امت قرار دهیم.

6 - نشریات و روزنامه های خط امام را و معیارهای برخاسته از انقلاب اسلامی را بار دیگر مرور کنیم.

7 - تاریخ شفاهی انقلاب را از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش کنیم و با تاریخ دانان راستین گفت وگو کنیم.

8 - سرودهای ایام انقلاب، شعارهای روزهای انقلاب اسلامی، خاطرات دوران انقلاب و شعرهای انقلاب اسلامی را به دست فراموشی نسپاریم و آن ها را به کودکان خویش بیاموزیم.

9 - خاطرات زندانیان سیاسی در زمان طاغوت، ستم های طاغوت، وابستگی نظام سلطنتی به آمریکا و حمایت از اسرائیل و جهت گیری طاغوتیان و تلاش دشمنان انقلاب اسلامی برای مبارزه با نمودهای دینداری را به نسل نو گزارش دهیم.

10 - آثاری مثل صحیفه امام، صحیفه نور، انقلاب تکاملی اسلام، پیرامون انقلاب اسلامی، فلسفه انقلاب اسلامی و همه آثار اندیشمندان و متفکران انقلاب اسلامی را به صورت صوتی و تصویری و مکتوب به فرزندان خویش هدیه کنیم.

منبع:www.hawzat.net

/ 0 نظر / 22 بازدید